Kontakt


Pago Croatia d.o.o.
Ulica grada Vukovara 284
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 1 3909 555 

e-mail: pago.croatia@pago.hr 

Obrađene podatke koristimo za kontaktiranje i obradu upita kupaca, prijedloga, žalbi i osiguranja kvalitete, uključujući analizu i procjenu potencijalnih nedostataka proizvoda ili ambalaže, kao i za utvrđivanje promjenjivih potreba potrošača. Pravna osnova u tom pogledu je naš legitimni interes, čl. 6 I S. 1 lit. f) GDPR. Osobni podaci obrađeni u ovom kontekstu bit će izbrisani najkasnije 6 mjeseci nakon završetka postupka istrage ili žalbe, pod uvjetom da nikakve zakonske obveze zadržavanja ne sprečavaju brisanje. Više informacija se nalazi u izjavi o privatnosti.